Yezid » İmam Hüseynin (ə) mübarək başı Yezidə göndərilib? (İbn İmad əl-Hənbəli)

İstəyirlər ki, həqiqətləri gizlətsinlər. İstəyirlər camaatı azdırsınlar. Qısa şəkildə bax belədir cavab. Şiə və sünnilərin ittifaq etdiyi bir məsələdir bu. Nə üçün inkar edilir? İnkar nəyədir? Görəsən, sadəcə bu böyük sünni imam deyib bu sözü? Və sadəcə o şiə ilə eyni fikir söyləyib? Xeyr. Ondan başqaları da demişlər.

Əhli-beyt (ə.s)-ın düşmənləri » Əməvilər tərəfindən Əli adlı uşaqların qətlə yetirilməs

Allah Rəsuluna tənə etmək istəyirdilər, lakin kimin üzərindən? İmam Əlinin üzərindən. Lakin Allah Rəsulu onları belə qoymadı. Buyurdu ki, kim Əli söysə, məni söymüşdür. Məsələni tamamilə aydınlaşdırdı, məsələyə nöqtəni qoydu. Dediyim kimi, onların nifrətləri elə bir həddə çatmışdı ki, adı Əli olan hər bir kəs öldürülürdü.

Страница 1 из 1312345»