Sələfiilərin yəhudi tövhidi » İbn Teymiyyə tövhid inancının əksəriyyətinin yəhudilərlə eyni olduğunu etiraf edir!

İbn Teymiyyə etiraf edir ki, Allahın sifətləri ilə bağlı Tövratda gələn məlumatların ümumu (yəni, çox böyük hissəsi) onların hədislərində gələnlərlə ilə uyğunluq təşkil edir. Biz də elə bunu deyirik. Sizin “tövhid”iniz, yəhudi əsillidir. Həqiqi İslam əhlinin tövhidi isə Muhəmmədidir.

Allahı cismləşdirənlər » Sələfilərin Allahı gülür, özü də həqiqi mənada... (Abdullah əl-Ğuneyman)

Müasir sələfi alimlərindən olan Abdullah ibn Muhəmməd əl-Ğuneyman (Mədinə İslam Universitetində yüksək araşdırmalar bölməsinin rəhbəri) “Şərhu kitab ət-Tauhid min kitab Səhih əl-Buxari” (Səhihi-Buxari kitabının tövhid bölməsinin şərhi) kitabında, c.2, səh.89-da deyir: