Allah bu dini facir şəxslə də gücləndirər!

Əhli-xilaf nümayəndələri deyir ki, bir çox səhabə, o cümlədən Əbu Bəkr, Ömər və Osman Allah Rəsulu (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) ilə birlikdə İslamı müdafiə etmişlər, mallarını, canlarını İslam yolunda qoymuşlar, İslam onların vasitəsilə dünyaya yayılmışdır.