İmam Mehdinin (ə.f) doğulmasını etiraf edən əhli-sünnə alimləri » İmam Mehdinin (ə.f) doğulması barədə Əbdül-Muti əl-Məkkinin sözləri

Şeyx Əbdül-Qadir əl-Aydərus özünün “ən-Nurus-safir” kitabında Şeyx Əbdül-Muti Əbu Kəsir əl-Məkkidən (əhli-sünnə alimidir, onun barəsində adı çəkilən kitabın 479-cu səhifəsində məlumat verilmişdir) belə bir şer nəql etmişdir: