"Mənzilət" hədisi » "Mənzilət" hədisi (Kuleyni)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

Etibarlı ravilər silsiləsi ilə İmam Cəfər əs-Sadiq (ə.s) rəvayət edir: .....Rəsulullah (s) buyurdu: Sənin mənə olan nisbətin, Harunun Musaya olan nisbəti kimidir, bir fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur.

"Mənzilət" hədisi » "Mənzilət" hədisi (Şeyx Səduq)

يا علي إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

Ya Əli, sənin mənə olan nisbətin, Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bir fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur.

Təvəssül şiə mənbələrində » Hürr əl-Amili: "Təvəssül barədə şiə və sünni yolu ilə nəql olunan hədislər olduqca çoxdur.

Böyük şiə alimlərindən biri olan Şeyx Hürr əl-Amili özünün "Vəsailuş-şiə" kitabında "Duada Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə təvəssül etməyin müstəhəbliyi babı" altında 13 ədəd hədis qeyd etmişdir. Bunlardan son 4-nü və ardınca Hürr əl-Amilinin sözlərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirik:

Batil iddialar » İmam Mehdi (ə.s) - "əl-Kafi" şiələrimizə kifayətdir - deyibmi?

Əhli-beyt (ə.s) məktəbinə müxalif olan bir qrup insan Şeyx Kuleyninin (r) "əl-Kafi" kitabının guya tam şəkildə səhih olduğunu isbat etmək üçün kitabın bəzi nüsxələrinin müqəddiməsində bəzi mütərcimlər tərəfindən qeyd ediımiş və İmam Mehdiyə (a) nisbət verilmiş - «"əl-Kafi" şiələrimizə kifayətdir» hədisini gətirirlər.

Страница 1 из 212»