Kərbəla əsirlərinin Yezidin sarayına gətirilməsi (İbn Əsakir)

Hafiz və böyük imam İbn Əsakir “Tarixu Diməşq” kitabında, 69-cu cilddə, səhifə 174-də Xanım Zeynəbin (salamullahi-aleyha) tərcümeyi-halında deyir:

 

زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. امرأة جزلة كانت مع أخيها الحسين بن علي حين قتل وقدم بها على يزيد بن معاوية مع أهلها.

Zeynəb əl-Kubra bint Əli ibn Əbi Talib ibn Əbd əl-Müttəlib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf: Fəsahət (və natiqlik) bacarığı olan bir xanımdır. Qətlə yetirildiyi zaman qardaşı Hüseyn ibn Əli ilə birgə (Kərbəlada) idi. Onu ailə üzvləri ilə birgə Yəzid ibn Müaviyənin yanına gətirmişlər.

 

Açıq-aşkar sözdür. Mən düşünürəm ki, bu sözdən sonra əqli zəif olanlardan başqa heç kim bu məsələni inkar etməz.

 

 

 

 

 

В этом разделе