»Məqalələr

Последние публикации

«Silsilə əz-zəhəb» (Qızıl zəncirlər) hədisində və onun belə adlanmasında olan şərtlər nədən ibarətdir?

«Silsilə əz-zəhəb» termini şiələrlə əhli-sünnə arasında fərqlidir.

Əhli-sünnənin nəzəri

Malikin Nafedən, o da İbn Ömərdən, o da Peyğəmbərdən (s) nəql etdikləri hər bir hədis «silsilə əz-zəhəb» adlanır. İbn Həcər bu rəvayətləri elə bu adla bir kitabda toplamışdır:

İbn Teymiyyə və «Mən kimin mövlasyımsa, Əli də onun mövlasıdır» hədisi

Əziz oxucu, bu kiçik məqalədə siz «Şeyxul-İslam» İbn Teymiyyənin sırf şiəyə cavab yazmaq xatirinə İmam Əli (ə.s)-ın barəsindəki səhih və mütəvatir rəvayətləri necə heç saydığının şahidi olacaqsınız. Hətta iş o yerə çatmışdır ki, İbn Teymiyyə məktəbinin nümayəndələrindən olan sələfi hədis ustadı Nasiruddin əl-Albani İbn Teymiyyənin sözləri qarşısında təəccübünü gizlədə bilməmiş və bu hədislərin səhihliyini isbat etmək üçün 14 səhifə yazı yazmalı olmuşdur.

"Təfsir İbn Kəsir" kitabında Muaviyə ilə bağlı təhrif

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Əziz oxucular, yəqin ki, dəfələrlə əhli-xilafın saytlarında, kitablarında Muaviyənin "möminlərin dayısı" adlandırıldığının şahidi olmusunuz. Bu mövzuya İbn Kəsirin "Təfsir əl-Quran əl-Əzim" kitabında da toxunulmuşdur. Ancaq əhli-sünnənin imamlarından olan İmam əş-Şafeinin sözləri bəzi nüsxələrdə təhrif edilmişdir.

Osman Xəmisin Əbu Bəkr və Ömər haqqında zəif hədisi dəlil gətirməsi

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Digər məqalələrdə dəfələrlə şahid olmusunuz ki, Osman əl-Xəmis Əhli-beyt (ə.s) barədə səhih hədislərə necə hücum çəkir, onların zəif olduğunu iddia edir. Bu dəfə isə təqdim edəcəyəmiz yazıda onun Əbu Bəkr barədə zəif hədisi necə istifadə etməyinə şahid olacaqsınız.

Sünnət anlamı Şiə və Sünni məzhəblərində

 Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) nazil olan İslam elmləri, dini maarif, din üsulları, əxlaq, şəriət hökümləri və digər elm və əsərlər o Həzrətin (s) vasitəsi ilə cəmiyyətə iki yolla gəlib çatı: