Kərbəla əsirlərinin Yezidin sarayına gətirilməsi (Xeyruddin əz-Zirikli)

Xeyruddin əz-Ziriklinin “əl-Əlam” kitabı, 3-cü cild, səhifə 66-67. Xanım Zeynəbin (əleyhas-səlam) tərcümeyi-halında deyir:

 

زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب: شقيقة الحسن والحسين. تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

Zeynəb bintu əl-İmam Əli ibn Əbi Talib: Həsən və Hüseynin bacısı. Onunla əmisi oğlu Abdullah ibn Cəfər ibn Əbi Talib ailə qurmuşdur...

Sonra ardını qeyd edir və gəlib buraya çatır:

وحملت مع السبايا إلى الكوفة، ثم إلى الشام. وكانت ثابتة الجنان، رفيعة القدر، خطيبة، فصيحة، لها أخبار.

...Əsirlərlə birgə Kufəyə, sonra da Şama aparılmışdır. Möhkəm ürəkli, uca məqamlı, xətibə və fəsahət sahibi bir qadın idi. Bir sıra hədislər rəvayət etmişdir.

 

 

 

 

 

В этом разделе