Sələfi (vəhhabi) alimi Səud əl-Xələfin Hz.Əlinin (ə) qətli barədə hədislər haqqında etirafı

Sələfi (vəhhabi) mühəqqiq və Mədinə İslam Universitetinin müəllimi Səud əl-Xələf “Əl-İntisar fir-radd aləl-mutəzilətil-qadəriyyətil-əşrar” (müəllif: Əbülhüseyn əl-İmrani əl-Yəməni əş-Şafei) kitabına yazdığı təhqiqində İmam Əlinin (ə) öz şəhadət vaxtını və yerini öncədən xəbər verdiyini təsdiq etmiş və yazmışdır: