Allah Rəsulunun (s) hüzurunda kimlər səslərini ucaltdı?

İman əhlindən olan hər bir insanın fitrətində elm əhlinə, məqam sahiblərinə hörmət vardır. Onların hüzurunda olarkən sözlərinə, hərəkətlərinə diqqət yetirirlər. Bəs, görəsən Peyğəmbərin (s) yanında olan səhabələr hər biri bu cür əxlaq sahibidirmi?

 

Osmana qarşı üsyan edən və onu öldürənlər » Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi (İbn Əbi Hatim, "əl-Cərh vət-tədil")

عبد الرحمن بن عديس البلوى له صحبة روى عنه أبو ثور الفهمي وأبو الحصين الحجري واسمه الهيثم بن شفى وتبيع الحجري روى عبد الرحمن بن شماسة عن رجل عنه نا عبد الرحمن سمعت أبى يقول بعض ذلك وبعضه من قبلى

Müxtəlif məsələlər » Allah bu dini facir şəxslə də gücləndirər!

Əhli-xilaf nümayəndələri deyir ki, bir çox səhabə, o cümlədən Əbu Bəkr, Ömər və Osman Allah Rəsulu (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) ilə birlikdə İslamı müdafiə etmişlər, mallarını, canlarını İslam yolunda qoymuşlar, İslam onların vasitəsilə dünyaya yayılmışdır.

Страница 1 из 212»