Aişə İmam Əlini (ə.s) öldürmək istəyirdi!

Müxaliflər möminlər anası Aişənin Cəməl döyüşünə məhz “islah etmək” və “vəhdət yaratmaq” üçün çıxdığını iddia edirlər. Bu iddianı batil edəcək bir çox dəlillər vardır ki, onlardan biri də əhli-sünnə alimi Bəlazurinin “Ənsabul-əşraf” kitabında nəql etdiyi aşağıdakı rəvayətdir: