Ziyad ibn Süməyyənin şiə düşmənçiliyi

Ziyad Hz.Hüseyn (əleyhissalam)-ın qatillərindən olan Ubeydullah ibn Mərcanənin atasıdır. Ubeydullahın anası Mərcanə zina etməkdə çox məşhur olan bir kəniz olub. Ziyadın atasının kimliyi məlum deyil.