Əhli-sünnə alimlərinin fikrincə, İslamda azğınlıq edən ilk şəxs Müaviyə olmuşdur

Bəziləri İmam Əli (əleyhis-səlam) ilə müharibəyə qalxan şəxsləri müdafiə etməkdən ötrü tez-tez belə sözlər işlədirlər ki, o Həzrətlə döyüşən şəxslər müctəhid idilər və öz ictihadlarında xəta etmişdilər. Müctəhid olub ictihadlarında xəta etdiklərinə görə də günah yox, savab qazanmışlar. Lakin biz onlara elə öz alimlərinin dilindən cavab verərək deyirik:

Müaviyənin yetişdirdiyi nasibi səhabə, tabein və fəzilətli şəxslər

Şəmsuddin əz-Zəhəbi dünyaya göz açdığı Şam şəhəri və onun əhalisi barədə çox maraqlı fikirlər yazmışdır. Onun bildirdiyinə görə Müaviyə bəzi səhabələri, həmçinin səhabə nəslindən sonrakı tabein nəslindən bir çox şəxsi ələ almışdır. Həmçinin demişdir ki, Şamda böyüyüb boya-başa çatanlar nasibilik (yəni, Əhli-beytə nifrət) təlimi əsasında tərbiyə edilmişlər: