Ömər » Ömər b. Xəttabın qadınlara qarşı rəftarı

Tarixi mənbələrdə Ömər b. Xəttabın zülmkar, sərt, qaba biri olması məşhur məsələdir. Ömər b. Xəttab nəinki kişilərə qarşı hətta, qadınlara qarşı belə, kobud rəftar etmişdir. Məşhur əhli-xilaf alimi Məhəmməd b. Səd yazır:

Ömər » Görəsən Ömər b. Xəttab Allah Rəsuluna (s) həqiqətənmi iman gətirmişdir?

Ömər b. Xəttab Hudebiyyədə olduğu zaman, Peyğəmbərin (s) səbr edib heç bir şey etməməsini gördükdə narazalığına səbəb olmuşdu. Hətta, bu narazılığı o yerə çatmışdır ki, Rəsullallahın (s) risalətinə belə şəkk etmişdi. Həmçinin, digər səhabələrdən onun (s) həqiqətən Allahın (c.c) rəsulu  olub-olmamasını soruşmuşdur. Bu rəvayəti əhli-xilaf alimi Məhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari bu şəkildə nəql edir:

 

Yezid » İmam Hüseynin (ə) mübarək başı Yezidə göndərilib? (İbn İmad əl-Hənbəli)

İstəyirlər ki, həqiqətləri gizlətsinlər. İstəyirlər camaatı azdırsınlar. Qısa şəkildə bax belədir cavab. Şiə və sünnilərin ittifaq etdiyi bir məsələdir bu. Nə üçün inkar edilir? İnkar nəyədir? Görəsən, sadəcə bu böyük sünni imam deyib bu sözü? Və sadəcə o şiə ilə eyni fikir söyləyib? Xeyr. Ondan başqaları da demişlər.

Страница 1 из 1312345»