Kişinin ona haram olan qadınlarla evlənməsi » Şəxsin zinadan dünyaya gəlmiş öz qızı ilə evlənməyi halaldır!!! (Qətər “Dəvət və İslami İrşad” İdarəsi)

Qətərin “Vəqflər və İslami İşlər Nazirliyi”nin tabeliyindəki “Dəvət və İslami İrşad” idarəsinin rəsmi saytı olan “İslamweb” saytında, 2013/11/20 tarixli, 228370 rəqəmli sualda bəzi alimlərin nəzərində kişinin zinadan dünyaya gələn qızı ilə evlənməsinin caiz olduğu bildirilmişdir.

Kişinin ona haram olan qadınlarla evlənməsi » Şəxsin zinadan dünyaya gəlmiş öz qızı ilə evlənməyi İmam Şafeiyə görə halaldır!!! (əl-Qurtubi)

Əhli-sünnənin məşhur təfsir, hədis, fiqh, qiraət və dilçilik alimi olan əl-Qurtubi öz təfsirində “Furqan” surəsinin 54-cü ayəsinin (“Sudan insan yaradan, onu “nəsəb”1 və “sihr”2 sahibi edən edən Odur. Rəbbin (hər şeyə) qadirdir”) təfsirində deyir:

Страница 5 из 14«123456789»