Görəsən Ömər b. Xəttab Allah Rəsuluna (s) həqiqətənmi iman gətirmişdir?

Ömər b. Xəttab Hudebiyyədə olduğu zaman, Peyğəmbərin (s) səbr edib heç bir şey etməməsini gördükdə narazalığına səbəb olmuşdu. Hətta, bu narazılığı o yerə çatmışdır ki, Rəsullallahın (s) risalətinə belə şəkk etmişdi. Həmçinin, digər səhabələrdən onun (s) həqiqətən Allahın (c.c) rəsulu  olub-olmamasını soruşmuşdur. Bu rəvayəti əhli-xilaf alimi Məhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari bu şəkildə nəql edir:

 

Ömər b. Xəttabın qadınlara qarşı rəftarı

Tarixi mənbələrdə Ömər b. Xəttabın zülmkar, sərt, qaba biri olması məşhur məsələdir. Ömər b. Xəttab nəinki kişilərə qarşı hətta, qadınlara qarşı belə, kobud rəftar etmişdir. Məşhur əhli-xilaf alimi Məhəmməd b. Səd yazır: