Şəxsin zinadan dünyaya gəlmiş öz qızı ilə evlənməyi halaldır!!! (ən-Nəvəvi, Minhacut-talibin)

Əhli-sünnənin böyük alimlərindən biri, şafei məzhəbindən olan Əbu Zəkəriyya Muhyiddin Yəhya ibn Şərif ən-Nəvəvi özünün "Minhacut-talibin" ədərində yazır:

باب ما يحرم من النكاح
تحرم الأمهات ، وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك ، والبنات ، وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك .
قلت : والمخلوقة من زناه تحل له ، ويحرم على المرأة ولدها من زنا ، والله أعلم

Evlənmək haram olan qadınlar.

Evlənmək haramdır: Ana ilə - şəxsi doğan, və ya şəxsi doğanı doğan kəsə ana deyilir. Qızı ilə - şəxsin sülbündən doğulan, və ya sülbündən doğulanın doğduğu qızlar o şəxsin qızı sayılır. Mən (ən-Nəvəvi) deyirəm: Şəxsin zinadan dünyaya gəlmiş öz qızı ona (evlənmək üçün) halaldır. Lakin qadının zinadan doğulan oğlan övladı ilə evlənməsi haramdır. Allah daha yaxşı bilir.

 

Fotoşəkil: Muhyiddin Yəhya b. Şərəf ən-Nəvəvi əş-Şafei, Minhacut-talibin və umdətul-muftiyin, s.383; Dar əl-minhac, Beyrut, 1426/2005; təhqiq: Muhəmməd Muhəmməd Tahir Şaban

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN1, ÜNVAN2

Nəvəvinin bu sözlərinin şərhi üçün: BAX

P.S. Bu cür fətvaların sayta qoyulmasının məqsədi öz fiqhlərindən xəbəri olmayan, lakin bəzi məsələlərdə Cəfəri məzhəbinə irad tutan, tənə edən şəxslərə inşaAllah dərs olmasıdır.

В этом разделе