Kiçik yaşlı qız uşağı ilə cinsi əlaqə (İbn Nuceym)

Zeynuddin b. Nuceym əl-Hənəfi "əl-Bəhrur-raiq şərh kənzul-daqaiq", Nigah kitabında yazır:

واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا

(Alimlər) Kiçik yaşlı qız uşağı ilə cinsi əlaqənin vaxtında ixtilaf etmişlər. Bəziləri "Baliğ olmamış cinsi əlaqə olmaz", bəziləri "9 yaşına çatsa olar", bəziləri isə "Əgər toppuş olsa və cinsi əlaqəyə taqəti çatsa onunla cinsi əlaqəyə girilər, əks halda isə yox" demişlər.

Zeynuddin b. Nuceym əl-Hənəfi, əl-Bəhrur-raiq şərh kənzul-daqaiq, Nigah kitabı, c.3, s.128; Darul-kutubil-İslami

Onlayn mənbə 1: islamweb, 3/128

Onlayn mənbə 2: islamport, 8/119

Onlayn mənbə 3: al-eman.com

Onlayn mənbə 4: yasoob, 3/211

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

P.S. Bu cür fətvaların sayta qoyulmasının məqsədi öz fiqhlərindən xəbəri olmayan, lakin bəzi məsələlərdə Cəfəri məzhəbinə irad tutan, tənə edən şəxslərə inşaAllah dərs olmasıdır.