Şəxsin zinadan dünyaya gəlmiş öz qızı ilə evlənməyi halaldır!!! (ən-Nəvəvi, Raudatut-talibin)

Əhli-sünnənin böyük alimlərindən biri, şafei məzhəbindən olan Əbu Zəkəriyya Muhyiddin Yəhya ibn Şərif ən-Nəvəvi özünün “Raudatut-talibin və umdətul-muftin” kitabında deyir:

زَنَا بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ بِنْتًا، يَجُوزُ لِلزَّانِي نِكَاحُ الْبِنْتِ، لَكِنْ يُكْرَهُ. وَقِيلَ: إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْ مَائِهِ، إِنْ تَصَوَّرَ تَيَقُّنَهُ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تَحْرُمُ مُطْلَقًا. وَالصَّحِيحُ: الْحِلُّ مُطْلَقًا


Əgər kişi bir qadın ilə zina etsə və qadın bir qız dünyaya gətirsə, zina edən kişi həmin qızla evlənə bilər. Lakin, məkruh hesab edilir.
Demişlər ki: əgər qızın öz suyundan olduğunu qəti şəkildə bilsə, (yaxud) qəti şəkildə bildiyini düşünsə, qız o kişiyə haram olar. Həmçinin, demişlər ki: (belə bir qız) mütləq şəkildə (kişiyə) haramdır. Lakin, səhih olan (belə bir qızın) mütləq şəkildə (kişiyə) halal olmasıdır.

 

Fotoşəkil: Muhyiddin ən-Nəvəvi, Raudatut-talibin və umdətul-muftin, c.5, səh.448; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, Beyrut, 1423/2003; təhqiq: Adil Əhməd Əbdül-Məucud və Əli Muhəmməd Muəvvəd

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Muhyiddin ən-Nəvəvi, Raudatut-talibin və umdətul-muftin, c.7, səh.109; Məktəbə əl-İslamiyyə, Beyrut, 1412/1991; təhqiq: Zuheyr əş-Şəviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

P.S. Bu cür fətvaların sayta qoyulmasının məqsədi öz fiqhlərindən xəbəri olmayan, lakin bəzi məsələlərdə Cəfəri məzhəbinə irad tutan, tənə edən şəxslərə inşaAllah dərs olmasıdır.

В этом разделе