Əbu Hənifə məhrəmlərlə nigahdan olan uşağın hökmü barədə

Əbdür-Rəhman əl-Cəziri "əl-Fiqh əla əl-məzahib əl-ərbəə" kitabında yazır

المالكية والشافعية والخنابلة وأبو يوسف والإمام محمد من الحنفية - قالوا : إذا عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه كأمه وأخته مثلا أو محرمة من نسب أو رضاع ثم وطأها في هذا القعد وهو عالم بالتحريم فإنه يجب عليه إقامة الحد لأن هذا العقد لم يصادف محله لأنه لا شبهة فيه عنده ويلحق به الولد
الإمام أبو حنفية - قال : لا يجب عليه إقامة الحد وإن قال : علمت أنها علي حرام لكن يجب عليه بذلك المهر ويلحق به الولد

Malikilər, Şafeilər, Hənbəlilər və Hənəfilərdən olan Əbu Yusuf və İmam Muhəmməd dedilər: Bir nəfər evlənməyi haram olan, məsələn, özünə anası, bacısı kimi məhrəm olan və ya nəsəb yolu ilə, südəmmə yolu ilə məhrəm olan qadınla əqd bağlasa və bu əqdə əsasən onunla cinsi əlaqədə olsa, bununla belə bu əməlin haram olduğunu bilsə, bu şəxsə hədd cəzası verilməldir.

İmam Əbu Hənifə dedi: Bir şəxs bu əməlin haramlığını bildiyini desə də, ona hədd cəzası verilməyəcək. Həmin qadına mehriyyəsini verəcək və anadan olan uşaq da onu övladı sayılacaq.

Əbdür-Rəhman əl-Cəziri, əl-Fiqh əla əl-məzahib əl-ərbəə, c.5, s.47

Onlayn mənbə 1: islamport, 5/47

Onlayn mənbə 2: shamela, 5/47

 

Əbdür-Rəhman əl-Cəziri, əl-Fiqh əla əl-məzahib əl-ərbəə, c.5, s.89-90; Darul-kutubil-ilmiyyə - Beyrut, 1424/2003

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

P.S. Bu cür fətvaların sayta qoyulmasının məqsədi öz fiqhlərindən xəbəri olmayan, lakin bəzi məsələlərdə Cəfəri məzhəbinə irad tutan, tənə edən şəxslərə inşaAllah dərs olmasıdır.

В этом разделе