Rəsulullah (s.ə.a.s)-dan sonra onun ailəsinə münasibət haqqında (Hafiz əl-Heysəmi)

Hafiz əl-Heysəmi "Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid, əl-Mənaqib" kitabı, Əhli-beytin (r.a) fəzilətləri babında nəql edir:

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خيركم خيركم لأهلي من بعدي".
" قال أبو خيثمة : الناس يقولون : " لأهله " . وقال هذا : " لأهلي".
رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات.

Əbu Hureyrədən onun belə dediyi rəvayət edilib: Rəsulullah (s) buyurdu: "Sizin ən xeyirliniz məndən sonra ailəmə qarşı ən yaxşı davrananızdır."

Əbu Yalə rəvayət etmişdir, ricalları siqadır.

Hafiz əl-Heysəmi, Məcməuz-zəvaid vəl-mənbəul-fəvaid, əl-Mənaqib kitabı, Əhli-beytin (r.a) fəzilətləri babı, c.9, s.174, №15027; Məktəbə əl-Qudsi, 1414/1994

Onlayn mənbə 1: islamweb, 9/174, №15027

Onlayn mənbə 2: wikisource, №15027

Onlayn mənbə 3: kl28.com, №15027

 

Fotoşəkil:  Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, əl-Mənaqib kitabı, Əhli-beytin (r.a) fəzilətləri babı, c.9, s.198, №15027; Darul-Kutubil-İlmiyyə, Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, əl-Mənaqib kitabı, Əhli-beytin (r.a) fəzilətləri babı, c.9, s.277, №15027; Darul-Fikr, Beyrut, 1414/1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе