Şəxsin zinadan dünyaya gəlmiş öz qızı ilə evlənməyi İmam Şafeiyə görə halaldır!!! (əl-Alusi)

Əhli-sünnənin böyük təfsir alimlərindən biri, öz dövründə Bağdadda müftilik etmiş Əbus-Səna Şihabuddin Mahmud əl-Alusi əş-Şafei yazır:

يحرم للرجل بنته من الزنا لأنها بنته... وفي ذلك خلاف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا تحل للزاني لأنها أجنبية عنه

Kişiyə onun zinadan dünyaya gələn qızı haram olur, çünki, bu qız onun qızıdır... İmam Şafei - Allahu-təala ondan razı olsun - bu məsələdə fərqli fikir söyləmişdir. O demişdir ki: “zina suyundan əmələ gələn qız zinakar kişiyə halal olur, çünki, o qız o kişiyə yaddır.”

 

Fotoşəkil: Mahmud əl-Alusi, Ruh əl-məani fi təfsir əl-Quran, c.4, s.250; "İdarə ət-Tibaa əl-Muniriyyə" və "Dar İhya ət-Turas əl-Ərəbi" nəşriyyatları

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

P.S. Bu cür fətvaların sayta qoyulmasının məqsədi öz fiqhlərindən xəbəri olmayan, lakin bəzi məsələlərdə Cəfəri məzhəbinə irad tutan, tənə edən şəxslərə inşaAllah dərs olmasıdır.

В этом разделе