Naməhrəmlər arasına daxil olub onlarla oynayan subay səhabə: Cüleybib (Müsnədu-Əhməd”)

Əhməd ibn Hənbəl özünün "əl-Müsnəd" əsərində yazır:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ،
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ، يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ، لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ.

Bizə Əffan nəql edib dedi: bizə Həmmad ibn Sələmə Sabitddən, o, Kinanə ibbn Nüeym əl-Ədəvidən, o da Əbu Bərzə əl-Əsləmidən nəql edib dedi:

“Cüleybib qadınların arasına daxil olan (onların məclislərinə və ya oturduqları yerlərə girən); onların arasından keçib onlarla oynayan bir şəxs idi. Mən öz xanımıma dedim: “Cüleybib sizin yanınıza gəlməsin, əgər gəlsə, mən belə-belə edəcəyəm.”

Kitabın mühəqqiqi Şüeyb əl-Ərnaut yazır:

إسناده صحيح على شرط مسلم

Sənədi Müslimin şərtlərinə əsasən səhihdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd ibn Hənbəl, "əl-Müsnəd", c.33, s.28-30, №19784; "Məüssisətur-Risalə", Beyrut, 1420/1999; təhqiq: Şüeyb əl-Ərnaut

В этом разделе