Camaat namazında qadınlara baxan səhabələr haqqında ayə (İbn Xuzeymə)

İbn Xuzeymə "əs-Səhih" kitabında nəql edir:

أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا نصر بن علي الجهضمي ، أخبرنا نوح - يعني ابن قيس الحداني - ، ثنا عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس قال : كانت تصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة حسناء من أحسن الناس ، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر ، فإذا ركع نظر من تحت إبطه ، فأنزل الله - عز وجل - في شأنها : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين

Bizə Əbu Tahir rəvayət etdi (və dedi ki), bizə Əbu Bəkr rəvayət etdi (və dedi), bizə Nəsr b. Əli əl-Cəhdəmi rəvayət etdi (və dedi), bizə Nuh, yəni ibn Qeys əl-Hədami xəbər verdi ki, bizə Amr b. Malik, Əbi əl-Cəuzədən, o da İbn Abbasdan belə rəvayət etdi: "Bir gözəl qadın Peyğəmbərin (s) arxasında namaz qılardı. Müsəlmanlardan bə`ziləri onu görməmək üçün qabaq sıralarda namaz qılırdılar. Bə`ziləri isə əksinə arxa sırada namaz qılmağa çalışırdılar ki, ruku edəndə qoltuqlarının altından ona baxsınlar. Bu səbəbə Allah bu ayəni nazil etdi: "Sizdən əvvəl gəlib-gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik.""

İbn Xuzeymə, əs-Səhih, c.2, s.818, №1696; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə - Beyrut, 1424/2003

Onlayn mənbə 1: islamweb

Onlayn mənbə 2: islamport (3/97, №1696)

Onlayn mənbə 3: kl28.com

Şeyx Nasiruddin əl-Albani hədisin sənədinin səhih olduğunu təsdiq edir.

 

Fotoşəkil: İbn Xuzeymə, əs-Səhih, c.3, s.97-98, №1696; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə - Beyrut, 1400/1980; təhqiq: Muhəmməd Mustafa əl-Azami və Muhəmməd Nasiruddin əl-Albani (nəşr 4 cilddə)

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


 

Fotoşəkil: İbn Xuzeymə, əs-Səhih, c.2, s.817-818, №1696; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, Beyrut, 1424/2003; təhqiq: Muhəmməd Mustafa əl-Azami və Muhəmməd Nasiruddin əl-Albani (nəşr 2 cilddə)

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе