Səhabələrin iç üzü - Şərhul-Məqasid

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM

 

 sahabeler-taftazanisahabeler-taftazani1

Şəkildə gördüyünüz əhli-sünnə (əqidədə Matrudi, fiqhdə hənəfi) alim Təftəzaninin “Şərhul-Məqasid” adlı kitabıdır, işarələnən yerdə bu ifadələr var:

 

إنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقات، يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حادّ عن طريق الحقّ، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد والعناد، والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة

Tarix kitablarında və siqa (etibarlı) ravilərin sözlərində səhabələr arasında meydana gələn döyüş və qarışıqlıqlar onlardan bəzilərinin haqq yoldan azdığına, zülm və fisq dərəcəsinə çatdığına dəlalət etməkdədir. Bütün bunların səbəbi nifrət, həsəd, inad, mövqe və rəislik sevgisi idi.

Təftəzani, “Şərhul-Məqasid”, 5/310-311

 

(c) nasibilar.wordpress.com

В этом разделе