Camaat namazında qadınlara baxan səhabələr haqqında ayə (Əhməd b. Hənbəl)

Əhməd b. Hənbəl "Müsnəd" kitabında yazır:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج ثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن بن عباس قال : كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله في شأنها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين

Bizə Abbas rəvayət etdi (və dedi ki), mənə atam rəvayət etdi (və dedi), bizə Sureyc rəvayət etdi (və dedi), bizə Nuh b. Qeys, Amr b. Malik əl-Nukridən, o da Əbi əl-Cəuzədən, o da İbn Abbasdan belə rəvayət etdi: "Bir gözəl qadın Peyğəmbərin (s) arxasında namaz qılardı. Müsəlmanlardan bə`ziləri onu görməmək üçün qabaq sıralarda namaz qılırdılar. Bə`ziləri isə əksinə arxa sırada namaz qılmağa çalışırdılar ki, ruku edəndə qoltuqlarının altından ona baxsınlar. Bu səbəbə Allah bu ayəni nazil etdi: "Sizdən əvvəl gəlib-gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik.""

Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, №2779 (Abdullah b. Abbasın müsnədi); Dar İhya ət-Turas əl-Ərəbi; 1414/1993

Onlayn mənbə 1: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 2: islamweb

Şeyx Əhməd Şakir hədisin sənədinin "səhih" olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, c.3, s.236-237, №2784; Dar əl-Hədis - Qahirə; təhqiq: Əhməd Muhəmməd Şakir

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе