Ömərin Uhud müharibəsində döyüşdən qaçması (Təfsir əs-Suyuti)

Cəlaləddin əs-Suyuti öz təfsir kitabında yazır:

قوله تعالى (ان الذين تولوا منكم) الآية * أخرج ابن جرير عن كليب قال خطب عمر يوم الجمعة فقرأ آل عمران وكان يعجبه إذا خطب ان يقرأها فلما انتهى إلى قوله ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قال لما كان يوم أحد هزمناهم ففررت حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى وَالنَّاسُ يَقُولُونَ : "قُتِلَ مُحَمَّدٌ "! فَقُلْتُ : لَا أَجِدُ أَحَدًا يَقُولُ : "قُتِلَ مُحَمَّدٌ " ، إِلَّا قَتَلْتُهُ! . حَتَّى اجْتَمَعْنَا عَلَى الْجَبَلِ ، فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ " ، الْآيَةَ كُلَّهَا .

“İki ordu qarşılaşdığı gün sizdən üz döndərənlər...” ayəsi. İbn Cərir, Kuleybdən belə nəql etmişdir: “Ömər cümə günü xütbə edib Ali-İmran surəsini oxudu. Onun xütbə etdiyi zaman Ali-İmran surəsini oxumaqdan xoşu gəlirdi. Elə ki, gəlib “İki ordu qarşılaşdığı gün sizdən üz döndərənlər...” ayəsinə çatdı, dedi: “Uhud günündə biz onları məğlub etidik (sonra onlar bizi məğlub etdilər). Bu zaman mən döyüşdən qaçdım və gedib dağa çıxdım. Dağ keçisi kimi dağa dırmaşırdım. Bu zaman camaat “Muhəmməd öldürüldü!”, - deyirdi. Mən dedim: “Kimin “Muhəmməd öldürüldü” dediyini görsəm, onu öldürəcəyəm!” Beləcə dağda cəm olduq. Bu zaman “İki ordu qarşılaşdığı gün sizdən üz döndərənlər...” ayəsi nazil oldu.”

 

Fotoşəkil: Cəlaləddin əs-Suyuti, əd-Durrul-mənsur fi təfsir bil-məsur, c.4, səh.81; Mərkəzul-buhusi vəd-dirasatil-arabiyyəti vəl-islamiyyəti bi-dari həcər, Qahirə, 1424/2003; təhqiq: Abdullah ibn Əbdül-Muhsin ət-Turki

В этом разделе