İmam Mehdinin (ə.f) doğulması barədə Əbu Muhəmməd əl-Yafeinin sözləri

Əhli-sünnə alimləri nəzərində imam, alim, arif, öndər və fəqih sayılan Əbu Muhəmməd əl-Yafei özünün “Miratul-cinan və abratul-yəqzan” kitabında İmam Həsən əl-Əskərinin (ə) tərcümeyi-halında demişdir:

وفيها وقيل: في سنة ستين توفي الشريف العسكري الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أحد الأئمة الإثني عشر على اعتقاد الإمامية وهو والد المنتظر صاحب السرداب.

Demişlər ki, bu ildə (hicri 232-cü ildə) imamiyyə məzhəbinin etiqadına əsasən on iki imamdan biri olan şərif əl-Əskəri Həsən ibn Əli ibn Muhəmməd ibn Əli ibn Musa ibn Cəfər əs-Sadiq ibn Muhəmməd əl-Baqir ibn Əli Zeynil-abidin ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib Allah onlardan razı olsun vəfat etmişdir. O, sərdab sahibi Müntəzərin atasıdır.

 

Fotoşəkil: Əbu Muhəmməd əl-Yafei, Miratul-cinan və abratul-yəqzan, c.2, səh.81; Darul-kutubil-ilmiyyə, Beyrut, 1417/1997; təhqiq: Xəlil əl-Mənsur

В этом разделе