İmam Mehdinin (ə.f) doğulması barədə Əbdül-Muti əl-Məkkinin sözləri

Şeyx Əbdül-Qadir əl-Aydərus özünün “ən-Nurus-safir” kitabında Şeyx Əbdül-Muti Əbu Kəsir əl-Məkkidən (əhli-sünnə alimidir, onun barəsində adı çəkilən kitabın 479-cu səhifəsində məlumat verilmişdir) belə bir şer nəql etmişdir:

ومنه في الإثني عشر الأئمة :

بالمصطفى وعلي وبتول و بالســ     ــــبطيــن ثم علــي والبــاقـر العلمِ

جعفر وموسى وعلي والجواد كذا     علي الحسن وكذا المهدي ذي الشيمِ

(Onun şerlərindən) biri də on iki imam barədədir:

Mustafaya, Əliyə, Bətula görə,

Sibteynə (Həsənə və Hüseynə), Əliyə və Baqirul-ilmə görə,

Həmçinin Cəfərə, Musaya, Əliyə və Cavada görə,

Əli əl-Həsənə, həmçinin də gözəl xislətlər sahibi Məhdiyə görə.

 

Fotoşəkil: Əbdül-Qadir əl-Aydərus, ən-Nurus-safir an əxbaril-qarnil-aşir, səh.481; Dar əs-Sadir, Beyrut, 2001; təhqiq: Əhməd Halu, Mahmud əl-Arnaut və Əkrəm əl-Buşi

В этом разделе