İmam Mehdinin (ə.f) doğulması barədə Əbül-Fidanın sözləri

Şafei alimi və tarixçisi İmadəddin Əyyub Əbul-Fida özünün “Kitabul-muxtəsər fi əxbaril-bəşər” kitabında demişdir:

والحسن العسكري المذكور هو والد محمد المنتظر صاحب السرداب ومحمد المنتظر المذكور هو ثاني عشر الإئمة الإثني عشر على رأي الإمامية ويقال له القائم والمهدي والحجة وولد المنتظر المذكور في سنة خمس وخمسين ومائتين.

...Adı çəkilən Həsən əl-Əskəri, Muhəmməd əl-Müntəzərin - sərdab sahibinin atasıdır. Adı çəkilən Muhəmməd əl-Müntəzər isə imamiyyənin nəzərində on iki imamın on ikincisidir. Ona “qaim”, “müntəzər” və “höccət” deyilir. Zikr olunan bu Müntəzər 255-ci ildə andan olmuşdur.

 

Fotoşəkil: Kitabul-muxtəsər fi əxbaril-bəşər, c.2, səh.45 (Misir çapı)

В этом разделе