İmam Mehdinin (ə.f) doğulması barədə İbn Həcər əl-Əsqəlaninin sözləri

İbn Həcər əl-Əsqəlani “Lisanul-mizan” kitabında İmam Həsən əl-Əskərinin (ə.s) qardaşının tərcümeyi-halında demişdir:

1865- (ز): جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني. أخو الحسن الذي يقال له: العسكري وهو الحادي عشر من الأئمة الإمامية ووالد محمد صاحب السرداب.

1865- Cəfər ibn Əli ibn Muhəmməd ibn Əli ibn Musa ibn Cəfər ibn Muhəmməd ibn Əli ibn əl-Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib əl-Hüseyni. Adına “əskəri” deyilən Həsənin qardaşıdır. Həsən əl-Əskəri isə imamiyyə məzhəbinin imamlarının on birincisidir və sərdab sahibi Muhəmmədin atasıdır.

 

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Lisanul-mizan, c.2, səh.460; Məktəbətul-Mətbuatul-İslamiyyə, Beyrut, 1423/2002; təhqiq: Əbdül-Fəttah Əbu Ğuddə

В этом разделе