İmam Mehdinin (ə.f) doğulması barədə İbn İmad əl-Hənbəlinin sözləri

Hənbəli alimi İbn əl-İmad əl-Hənbəli “Şəzəratuz-zəhəb” kitabında demişdir:

وفيها الحسن بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني, أحد الإثني عشر الذين تعتقد الرافضة فيهم العصمة, وهو والد المنتظر محمد صاحب السرداب.

Bu ildə (260-cı hicri ilində) Həsən ibn Əli ibn Muhəmməd əl-Cəvad ibn Əli ər-Rıza ibn Musa əl-Kazim ibn Cəfər əs-Sadiq əl-Ələvi əl-Hüseyni vəfat etmişdir. O, rafizilərin məsum hesab etdikləri on iki şəxsdən biridir. O, Muhəmməd əl-Müntəzərin, sərdab sahibinin atasıdır.

 

Fotoşəkil: İbn İmad əl-Hənbəli, Şəzəratuz-zəhəb fi əxbari mən zəhəb, c.3, səh.265; Dar İbn Kəsir, Beyrut, 1408/1988; təhqiq: Əbdül-Qadir əl-Arnaut və Mahmud əl-Arnaut

В этом разделе