İmam Mehdinin (ə) adı, nəsəbi və atasının İmam Həsən əl-Əskəri (ə) olduğunun açıq-aşkar deyilməsi » İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Muhəmməd əl-Təqi əl-Cavadın (ə) dilindən

Şeyx əl-Kuleyni “əl-Kafi” kitabında səhih sənədlə İmam Cavaddan (əleyhis-səlam) nəql edir ki, o Həzrət (əleyhis-səlam) İmamların (əleyhimus-səlam) bir-bir adlarını çəkir və İmam Mehdinin (əccəllahu-fərəcəh) İmam Həsən Əskərinin (əleyhis-səlam) oğlu olduğunu açıq-aşkar bildirir.

İmam Mehdinin (ə) adı, nəsəbi və atasının İmam Həsən əl-Əskəri (ə) olduğunun açıq-aşkar deyilməsi » İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Cəfər əs-Sadiqin(ə) dilindən

Mərhum Xəzzaz əl-Qummi “Kifayət əl-əsər” kitabında İmam Cəfər əs-Sadiqdən (əleyhis-səlam) səhih sənədlə bir rəvayət nəql edir. O Həzrət (ə) bu rəvayətdə şiənin əqidə prinsiplərini, o cümlədən imamət prinsipini izah edir və açıq-aşkar bildirir ki, İmam Mehdi (əccəllahu fərəcəh) İmam Həsən Əskərinin (əleyhis-səlam) oğludur:

İmam Mehdinin (ə) adı, nəsəbi və atasının İmam Həsən əl-Əskəri (ə) olduğunun açıq-aşkar deyilməsi » İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Musa əl-Kazimin(ə) dilindən

Şeyx əl-Kuleyni “əl-Kafi” kitabında bir rəvayət nəql edib. Rəvayətdə İmam əl-Kazim (əleyhis-səlam) şiələrə tövsiyə edir ki, öz şükr səcdələrində 12 İmamı (əleyhimus-səlam) yad edən zikri oxusunlar:

İmam Həsən əl-Əskərinin (ə) öz şiələrinə övlad sahibi olduğunu xəbər verməsi » İmam Həsən Əskərinin (ə) Əbu Haşim əl-Cəfəriyə İmam Mehdi (ə.f) barədə xəbər verməsi

Əbu Haşim əl-Cəfəri siqə ravilərdəndir. İmam Həsən əl-Əskəri (əleyhis-səlam) İmam Mehdinin (əccələllahu fərəcəh) varlığını ona xəbər vermişdir. Mərhum Şeyx əl-Kuleyni aşağıdakı rəvayəti səhih sənədlə nəql etmişdir:

İmam Əlinin (ə) Kəbədə dünyaya gəlməsi » Allah varlıqları var olmamışdan əvvəl bilirdi

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان الله عزوجل ولا شئ غيره ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه.

Страница 2 из 2«12