Peyğəmbər (s.ə.a.s) məsumiyyəti təsdiq edir

Şeyx Səduq "Kəmaluddin və təmam ən-nemə" kitabında yazır:

حدثنا علي بن عبدالله الوراق الرازي قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمر ابن خالد، عن سعدبن طريف، عن الاصبغ بن نباته، عن عبدالله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون

Bizə Əli b. Abdullah Vərraq ər-Razi rəvayət etdi və dedi: bizə Sad b. Abdullah rəvayət etdi və dedi: əl-Heysəm b. Əbi Məsruq ən-Nəhdi bizə Huseyn b. Ulvandan, o da Ömər b. Xaliddən, o da Sad b. Tarifdən, o da Əsbağ b. Nubatədən, o da Abdullah b. Abbasdan belə dediyini rəvayət etdi: Rəsulullahın (s.ə.a) belə dediyini eşitdim: Mən, Əli, Həsən, Hüseyn və onun nəslindən 9 (imam) pak və məsum şəxslərik.

Şeyx Səduq, Kəmaluddin və təmam ən-nemə, s.280

Onlayn link 1: shiaonlinelibrary.com
Onlayn link 2: aqaed.com

 

Fotoşəkil: Şeyx Səduq, Kəmaluddin və təmam ən-nemə, s.280; Müəssisə əl-Nəşr əl-İslamiyyə, 1405/1985; təhqiq: Əli Əkbər əl-Ğəfari

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Şeyx Hadi ən-Nəcəfi bu rəvayətin sənədinin «mötəbər» olduğunu bildirmişdir.

 

Fotoşəkil: Şeyx Hadi ən-Nəcəfi, Mövsua Əhədis Əhl əl-Beyt, c.7, s.183; nəşr: 1423/2002

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN