Hürr əl-Amili: "Təvəssül barədə şiə və sünni yolu ilə nəql olunan hədislər olduqca çoxdur.

Böyük şiə alimlərindən biri olan Şeyx Hürr əl-Amili özünün "Vəsailuş-şiə" kitabında "Duada Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə təvəssül etməyin müstəhəbliyi babı" altında 13 ədəd hədis qeyd etmişdir. Bunlardan son 4-nü və ardınca Hürr əl-Amilinin sözlərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirik: