İmam Mehdinin (ə) adı, nəsəbi və atasının İmam Həsən əl-Əskəri (ə) olduğunun açıq-aşkar deyilməsi » İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Muhəmməd əl-Təqi əl-Cavadın (ə) dilindən

Şeyx əl-Kuleyni “əl-Kafi” kitabında səhih sənədlə İmam Cavaddan (əleyhis-səlam) nəql edir ki, o Həzrət (əleyhis-səlam) İmamların (əleyhimus-səlam) bir-bir adlarını çəkir və İmam Mehdinin (əccəllahu-fərəcəh) İmam Həsən Əskərinin (əleyhis-səlam) oğlu olduğunu açıq-aşkar bildirir.

İmam Mehdinin (ə) adı, nəsəbi və atasının İmam Həsən əl-Əskəri (ə) olduğunun açıq-aşkar deyilməsi » İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Cəfər əs-Sadiqin(ə) dilindən

Mərhum Xəzzaz əl-Qummi “Kifayət əl-əsər” kitabında İmam Cəfər əs-Sadiqdən (əleyhis-səlam) səhih sənədlə bir rəvayət nəql edir. O Həzrət (ə) bu rəvayətdə şiənin əqidə prinsiplərini, o cümlədən imamət prinsipini izah edir və açıq-aşkar bildirir ki, İmam Mehdi (əccəllahu fərəcəh) İmam Həsən Əskərinin (əleyhis-səlam) oğludur:

İmam Mehdinin (ə) adı, nəsəbi və atasının İmam Həsən əl-Əskəri (ə) olduğunun açıq-aşkar deyilməsi » İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Musa əl-Kazimin(ə) dilindən

Şeyx əl-Kuleyni “əl-Kafi” kitabında bir rəvayət nəql edib. Rəvayətdə İmam əl-Kazim (əleyhis-səlam) şiələrə tövsiyə edir ki, öz şükr səcdələrində 12 İmamı (əleyhimus-səlam) yad edən zikri oxusunlar:

İmam Həsən əl-Əskərinin (ə) öz şiələrinə övlad sahibi olduğunu xəbər verməsi » İmam Həsən Əskərinin (ə) Əbu Haşim əl-Cəfəriyə İmam Mehdi (ə.f) barədə xəbər verməsi

Əbu Haşim əl-Cəfəri siqə ravilərdəndir. İmam Həsən əl-Əskəri (əleyhis-səlam) İmam Mehdinin (əccələllahu fərəcəh) varlığını ona xəbər vermişdir. Mərhum Şeyx əl-Kuleyni aşağıdakı rəvayəti səhih sənədlə nəql etmişdir: