Şükür səcdəsində 12 imamın (ə) adını çəkmək

7-ci imam Musa əl-Kazim - əleyhissəlam – şükür səcdəsi ilə bağlı nəsihət verir və 12 imamın adlarını çəkir. Bu da İmam Musanın (ə) özündən sonrakı imamlardan (ə) xəbərdar olduğuna və insanlara da bu barədə deyilməsinə dəlildir.

روى عبدالله بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: تقول في سجدة الشكر: " اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك إنك [أنت] الله ربي، والاسلام ديني، ومحمدا نبيي، وعليا والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، علي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرء

Abdullah bin Cundəb Musə bin Cəfərdən - əleyhissəlam – belə dedyini rəvayət edir: Şükür səcdəsində belə deyin:  «Allahım, Səni şahid tuturam, mələkləri, nəbiləri, rəsulları və bütün yaradılışı şahid tuturam ki, Mənim Rəbbim Sənsən, dinim İslamdlr, peyğəmbərim Muhəmməddir, imamlarım Əli, Həsən, Hüseyn, Əli bin əl-Hüseyn, Muhəmməd bin Əli, Cəfər bin Muhəmməd, Musa bin Cəfər, Əli bin Musa, Muhəmməd bin Əli, Əli bin Muhəmməd, əl-Həsən bin Əli və əl-Höccət bin əl-Həsən bin Əlidir. Mən onları sevirəm və düşmənlərinə nifrət edirəm...»

Şeyx əs-Səduq, Mən la yəhzuruhu əl-fəqih, c.1, s.330

Onlayn mənbə 1: shiaonlinelibrary.com

Onlayn mənbə 2: mezan.net

 

Fotoşəkil: Şeyx əs-Səduq, Mən la yəhzuruhu əl-fəqih, c.1, s.232-233, h.967; Mənşurat müəssisə əl-ilmi lil-mətbuat, Beyrut, 1406/1986

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Muhəmməd Təqi əl-Məclisi bu hədisin «Həsən kal-Səhih» (yəni, səhih kimi həsən) dərəcəsində olduğunu bildirmişdir.

Onlayn mənbə 1: ghaemiyeh.com

Muhəmməd Cavad Təbrizi deyib: Səhihdir.

Onlayn mənbə 1: shiaonlinelibrary.com

Onlayn mənbə 2: amal-movement.com

Həsən əl-Əcmi deyib: Səhihdir.

Onlayn mənbə 1: h-alajmi.com