İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Muhəmməd əl-Təqi əl-Cavadın (ə) dilindən

Şeyx əl-Kuleyni “əl-Kafi” kitabında səhih sənədlə İmam Cavaddan (əleyhis-səlam) nəql edir ki, o Həzrət (əleyhis-səlam) İmamların (əleyhimus-səlam) bir-bir adlarını çəkir və İmam Mehdinin (əccəllahu-fərəcəh) İmam Həsən Əskərinin (əleyhis-səlam) oğlu olduğunu açıq-aşkar bildirir.

İmamların (ə) tək-tək adlarının çəkilməsi İmam Cəfər əs-Sadiqin(ə) dilindən

Mərhum Xəzzaz əl-Qummi “Kifayət əl-əsər” kitabında İmam Cəfər əs-Sadiqdən (əleyhis-səlam) səhih sənədlə bir rəvayət nəql edir. O Həzrət (ə) bu rəvayətdə şiənin əqidə prinsiplərini, o cümlədən imamət prinsipini izah edir və açıq-aşkar bildirir ki, İmam Mehdi (əccəllahu fərəcəh) İmam Həsən Əskərinin (əleyhis-səlam) oğludur: