Allah varlıqları var olmamışdan əvvəl bilirdi

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان الله عزوجل ولا شئ غيره ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه.

Muhəmməd ibn Yəhya, Muhəmməd ibn əl-Hüseyndən, o da İbn Əbi Umeyrdən, o da Hişam ibn Salimdən rəvayət edir ki, Əbi Cəfər (İmam əl-Baqir) əleyhissəlamın belə dediyini eşitdim: «Allah əzzə və cəllə var idi və Ondan başqa heç bir şey yox idi. O, hər zaman olacaqlar bilirdi. Varlıqların var olmasından əvvəl Allahın onları bilməsi, var olmalarından sonra onları bilməsi kimidir.»

Şeyx Əbu Cəfər əl-Kuleyni ər-Razi, əl-Usul min əl-Kafi, c.1, s.107, №2

Onlayn mənbə 1, 2, 3, 4

Əllamə Məclisi bu hədisin səhih olduğunu bildirib. (Mirat əl-Uqul, c.2, s.10)

Muhibuddin əl-Musəvi əl-Hilli bu hədisi səhih hesab edərək özünün «əl-Mötəbər min əhədis əl-Kafi» kitabına daxil etmişdir. (əl-Mötəbər min əhədis əl-Kafi)

 

Fotoşəkil: Şeyx Əbu Cəfər əl-Kuleyni ər-Razi, əl-Usul min əl-Kafi, c.1, s.290, №8; Mənşurat əl-fəcr, Beyrut, 1427/2007

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе