Sübh namazından sonra İxlas surəsini oxumağın fəziləti

ثواب من صلى الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة

Fəcr (sübh) namazını qılan və sonra Qul huva Allahu Əhəd"i 11 dəfə oxuyanın savabı

أبي ره قال حدثني محمد بن يحيى العطار عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال قال علي ع من صلى صلاة الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب و إن رغم أنف الشيطان

Atam (r.h) dedi: Mənə Muhəmməd b. Yəhya əl-Attar, əlAmraki əl-Xorasanidən, o da Əli b. Cəfərdən rəvayət etdi ki, qardaşı Musa b. Cəfər(ə.s) dedi: Əli (ə.s) dedi: Hər kim Fəcr (sübh) namazın qılsa və sonra "Qul huva Allahu Əhəd"i (İxlas surəsi) 11 dəfə oxusa, həmin gün günah onu izləməz. Şeytan buna nifrət etsə belə.

Şeyx Səduq, Savabul-əməl və iqabul-əməl, s.45

Onlayn mənbə 1: gadir.free.fr

Onlayn mənbə 2: yasoob.com

Onlayn mənbə 3: alseraj.net

Hədisin sənədi səhihdir.