"İtrət" kimdir?

 Şeyx Səduq "Kəmaluddin və təmamun-nimə" kitabında yazır:

حدثنا محمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن ـ إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام قال : سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العترة فقال : أنا والحسن والحسين والائمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم ، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه

Bizə Muhəmməd b. Ziyad b. Cəfər əl-Həmədani (Allah ondan razı olsun) rəvayət etdi və dedi: bizə Əli b. İbrahim b. Haşim atasından, o da Muhəmməd b. Əbi Umeyrdən, o da Ğiyas b. İbrahimdən, o da Cəfər b. Muhəmməd əs-Sadiqdən, o da atası Muhəmməd b. Əlidən, o da atası Əli b. əl-Hüseyndən, o da atası Hüseyn b. Əlidən (əleyhiməssəlam) rəvayət etdi ki, İmam Hüseyn dedi: Əmirilmöminindən (ə.s) Rəsulullahın (s) "Allahın Kitabı və İtrətim, Əhli-beytim" ifadəsi barədə soruşdular. "İtrət" kimdir? O cavab verdi: Mən, Həsən, Hüseyn və Hüseynin nəslindən 9 İmam. Onlardan 9-cusu Mehdidir və Qaimdir. Onlar Kövsər hovuzunun yanında Rəsulullahla görüşməyənə qədər Allahın kitabından ayrılmayacaqlar.

Əbu Cəfər Muhəmməd b. Əli b. əl-Hüseyn Babəveyh əl-Qummi (Şeyx əs-Səduq), Kəmaluddin və təmamun-nimə, s.240; Muəssisətun-nəşril-islami - Qum, təhqiq: Əli Əkbər əl-Ğifari,

Onlayn mənbə 1: rafed.net

Onlayn mənbə 2: al-shia.org

Onlayn mənbə 3: aqaed.com

Onlayn mənbə 4: alhikmeh.com

Qeyd: Muhəmməd b. Ziyad b. Cəfər əl-Həmədani əslində Əhməd b. Ziyad b. Cəfər əl-Həmədanidir. Çox güman ki, kitabın üzünü köçürənlərin yaxud naşirlərin qələm səhvidir.