Hüseyndən (ə.s) sonra 9 imam olacaq (Kuleyni)

Şeyx Əbu Cəfər Muhəmməd b. Yaqub b. İshaq əl-Kuleyni ər-Razi "əl-Usul min əl-Kafi" kitabında yazır:

علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي، تاسعهم قائمهم

Əli b. İbrahim, o da atasından, o da İbn Əbi Umeyrdən, o da Səid b. Ğəzvandan, o da Əbu Bəsirdən rəvayə edir ki, Əbu Cəfər (İmam əl-Baqir) əleyhissəlam dedi: Hüseyn b. Əlidən (ə) sonra doqquz imam olacaq. Onlardan doqquzuncusu Qaimdir.

Şeyx Əbu Cəfər Muhəmməd b. Yaqub b. İshaq əl-Kuleyni ər-Razi, əl-Usul min əl-Kafi, c.1, s.533, №5

Onlayn mənbə 1: alseraj.net

Onlayn mənbə 2: mezan.net

Onlayn mənbə 3: al-shia.org

Onlayn mənbə 4: alhikmeh.com

Hədisin səhihlik dərəcəsi:

Əllamə Məclisi dedi: حسن كالصحيح - Həsən kal Səhih (səhih kimi yaxşıdır).

Əllamə Məclisi, Miratul-uqul, c.6, s.231

Onlayn mənbə 1: gadir.free.fr