"Mənzilət" hədisi (Kuleyni)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

Etibarlı ravilər silsiləsi ilə İmam Cəfər əs-Sadiq (ə.s) rəvayət edir: .....Rəsulullah (s) buyurdu: Sənin mənə olan nisbətin, Harunun Musaya olan nisbəti kimidir, bir fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur.

Şeyx Əbu Cəfər Muhəmməd b. Yaqub b. İshaq əl-Kuleyni ər-Razi, əl-Usul min əl-Kafi, c.8, s.106-107, №80

Onlayn mənbə 1: alshia.org

Onlayn mənbə 2: yasoob.com

Hədisin səhihlik dərəcəsi:

Əllamə Məclisi dedi: Muvəssəq. (Miratul-uqul, c.25, s.257)

Onlayn mənbə 1: gadir.free.fr

Qeyd: Hədisin həcmi böyükdür, biz sadəcə mövzuya uyğun hissəsini qeyd etmişik.

В этом разделе