Peyğəmbərin bir tərəfində Əli (ə.s), digər tərəfində Fatimə (ə.s)-ın yatması barədə rəvayət

İslam düşmənləri bu rəvayəti bizə qarşı istifadə edirlər:

Həbib bin Sabitdən rəvayyət olunur ki, o dedi: Əli və Fatimə arasında narazıçılıq var idi. Peyğəmbər (s.a.s) onlara (məsləhət vermək üçün) misallar çəkdi, sonra da uzanıb yatdı. O (Peyğəmbər ) yatandan sonra Əli gəlib onun bir tərəfində Fatimə də o biri tərəfində uzandı, onların arası düzəldi. ("Kəşvül-ğümmə", c1., səh 467)

CAVAB:

Gəlin görək "Kəşful-ğummə" kitabında rəvayətin sənədi və mənbəsi nədir.

و عن حبيب بن ثابت قال : كان بين علي و فاطمة (عليها السلام) كلام فدخل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فألقي له مثال فاضطجع و جاء علي ع فاضطجع من جانب و جاءت فاطمة (عليها السلام) فاضطجعت من جانب فأخذ بيد علي فوضعها على سرته و أخذ بيد فاطمة (عليها السلام) فوضعها على سرته و لم يزل حتى أصلح بينهما ثم خرج فقيل يا رسول الله دخلت على حال و خرجت على حال و نحن نرى البشر في وجهك قال و ما يمنعني ذلك و قد أصلحت بين اثنين أحب اثنين في الأرض إلي

əl-İrbili, Kəşful-ğummə, c.2, s.467

Onlayn mənbə: 1, 2

Göründüyü kimi, rəvayətin heç bir sənədi göstərilməmişdir. Bununla belə, məlumdur ki, "Kəşful-ğummə" müəllifi əksər hallarda rəvayətləri əhli-sünnə mənbələrindən nəql etmişdir. Bəs görəsən bu hədis əhli-sünnə kitablarında məhz bu ravidən nəql edilibmi?

Əhli-sünnə alimi İbn Sad yazır:

أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال كان بين علي وفاطمة كلام فدخل رسول الله فألقى له مثالا فاضطجع عليه فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب فأخذ رسول الله بيد علي فوضعها على سرته وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته ولم يزل حتى أصلح بينهما

Abdullah b. Musa bizə xəbər verdi, Əbdül-əziz b. Siya bizə Həbib b. Sabitdən onun belə dediyini xəbər verdi: Əli və Fatimə arasında narazıçılıq var idi. Peyğəmbər (s.a.s) onlara (məsləhət vermək üçün) misallar çəkdi, sonra da uzanıb yatdı. O (Peyğəmbər ) yatandan sonra Əli gəlib onun bir tərəfində Fatimə də o biri tərəfində uzandı, onların arası düzəldi.

İbn Sad, Təbaqatul-kübra, c.8, s.26

Onlayn mənbə: 1, 2

Bu rəvayəti bizə qarşı istifadə edən Osman əl-Xəmis kimi islam düşmənləri əvvəlcə öz mənbələrinə baxsalar daha yaxşı olmazmı? Əgər burada əhli-beytə (ə.s) qarşı təhqir varsa, öz mənbələrini niyə ittiham etmirlər?

 

Əllamə Məclisi "Biharul-ənvar" kitabında bu rəvayəti nəql etdikdən sonra yazır:

قال الصدوق رحمه الله : ليس هذا الخبر عندي بمعتمد

Şeyx Səduq dedi: Bu xəbər bizim nəzərimizdə etimadlı deyil.

Əllamə Məclisi, Biharul-ənvar, c.43, s.147

 

Onlayn mənbə: 1, 2, 3

Həmçinin, Seyyid əl-Xoi də bu rəvayətə etimad etməyib. (Mucəm ricalul-hədis, c.2, s.86)

NƏTİCƏ:

Bu rəvayətin bizim nəzərimizdə heç bir dəyəri yoxdur.

В этом разделе