Muaviyə bin Əbu Sufyanın dünyaya verdiyi töhfə

Əhli-sünnənin islahatçı alimlərindən olan Muhəmməd Rəşid Rza yazır:

قال أحد كبار علماء الألمان في الأستانة لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة : إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا ( برلين ) قيل له : لماذا ؟ قال : لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب ، ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله ، ولكنا نحن الألمان وسائر شعوب أوربة عربا ومسلمين .

Böyük alman alimlərindən biri Astana şəhərində yaşayan, aralarında Məkkənin şərafətli şəxslərindən də olan bəzi müsəlmanlara belə dedi: «Berlinin böyük meydanında Muaviyyə bin Əbu Sufyan üçün qızıldan bir heykəl ucaldaq.» Ondan soruşdular: «Niyə?» Cavabında dedi: «O, İslamın idarə etmə hökmlərini demokratik qaydalardan tayfa təəssübkeşliyinə çevirdi. Əgər belə olmasaydı İslam bütün dünyada etibar qazanardı. Bununla da biz Almanlar və digər Avropa ölkələri müsəlman və ərəb olardıq.»

Muhəmməd Rəşid Rza, Təfsir əl-mənar, c.11, s.214; əl-Həya əl-Misriyyə əl-Ammə lil-Kitab, Misir, 1990

Onlayn mənbə: 1, 2

 

Fotoşəkil: Muhəmməd Rəşid Rza, Təfsir əl-mənar, c.11, s.260; Mətbəə əl-Mənar, Misir, 1366/1947

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе