Sufyan əs-Səvri: Əbu Hənifə iki dəfə küfrdən dönmüşdür (əs-Sünnə)

Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl "əs-Sünnə" kitabında yazır:

حدثني عبد الله بن معاذ العنبري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين // رجاله ثقات

Mənə Abdullah b. Muaz əl-Anbəri rəvayət etdi və dedi: atamın belə dediyini eşitdim: Süfyan əs-Səvrinin belə dediyini eşitdim: Əbu Hənifə iki dəfə küfrdən dönmüşdür. // Ricalları siqadır.

Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl, əs-Sünnə, c.1, s.193, №268; Dar İbn Qəyyim - Dəmmam, 1406/1986; təhqiq: Muhəmməd Səid Salim əl-Qəhtani

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/193, №268

Onlayn mənbə 2: taghrib.org

 

Fotoşəkil: Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl, əs-Sünnə, c.1, s.193, №268; Dar İbn Qəyyim - Dəmmam, 1406/1986; təhqiq: Muhəmməd Səid Salim əl-Qəhtani

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


حدثني أبو الفضل الخراساني نا سلمة بن شبيب نا الفريابي سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا // رجاله ثقات

Mənə Əbu əl-Fəzl əl-Xorasani rəvayət etdi, bizə Sələmə b. Şəbib rəvayət etdi, bizə əl-Fəryabi rəvayət etdi ki, Sufyan əs-Səvrinin belə dediyini eşidib: Əbu Hənifə zındıq fikirlərindən dəfələrlə dönmüşdür. // Ricalları siqadır.

Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl, əs-Sünnə, c.1, s.193, №269; Dar İbn Qəyyim - Dəmmam, 1406/1986; təhqiq: Muhəmməd Səid Salim əl-Qəhtani

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/193, №268

Onlayn mənbə 2: taghrib.org

 

Fotoşəkil: Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl, əs-Sünnə, c.1, s.193, №269; Dar İbn Qəyyim - Dəmmam, 1406/1986; təhqiq: Muhəmməd Səid Salim əl-Qəhtani

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري قال سمعت معاذ بن معاذ يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين // رجاله ثقات

Mənə İbrahim b. Səid ət-Təbəri rəvayət etdi və dedi: Muaz b. Muazın belə dediyini eşitdim: Süfyan əs-Səvrinin belə dediyini eşitdim: Əbu Hənifə iki dəfə küfrdən dönmüşdür. // Ricalları siqadır.

Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl, əs-Sünnə, c.1, s.204, №311; Dar İbn Qəyyim - Dəmmam, 1406/1986; təhqiq: Muhəmməd Səid Salim əl-Qəhtani

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/204, №311

Onlayn mənbə 2: taghrib.org

 

Fotoşəkil: Abdullah b. Əhməd b. Hənbəl, əs-Sünnə, c.1, s.204, №311; Dar İbn Qəyyim - Dəmmam, 1406/1986; təhqiq: Muhəmməd Səid Salim əl-Qəhtani

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Göründüyü kimi, mühəqqiq Dr. Muhəmməd Səid Salim əl-Qəhtani hər üç rəvayətin ravilərinin siqa (etibarlı) şəxslər olduğunu bildirmişdir.

В этом разделе