İmam Şafei: İslamda Əbu Hənifədən daha şərli birisi doğulmamışdır! (Tarixi Bağdad)

əl-Xətib əl-Bağdadi öz Tarix kitabında nəql edir:

أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن الوراق، قال: أخبرنا احمد بن كامل القاضي وأخبرنا محمد بن عمر النرسي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي. وأخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ، قال: أخبرنا احمد بن الفضل بن خزيمة قالوا: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا الفزاري، قال: سمعت الأوزاعي وسفيان يقولان: ما ولد في الإسلام مولود أشام عليهم - وقال الشافعي: شر عليهم من أبي حنيفة

Bizə Əbu əl-Əla Muhəmməd b. əl-Həsən əl-Vərraq xəbər verdi və dedi: bizə Əhməd b. Kamil əl-Qazi xəbər verdi və bizə Muhəmməd b. Ömər əl-Nərsi xəbər verdi və dedi: bizə Muhəmməd b. Abdullah əş-Şafei xəbər verdi. Bizə Əbdül-Malik b. Muhəmməd b. Abdullah əl-Vaiz xəbər verdi və dedi: bizə Əhməd b. əl-Fəzl b. əl-Xuzeymə xəbər verdi, dedilər: bizə Əbu İsmayıl ət-Tirmizi rəvayət etdi və dedi: bizə Əbu Tövbə rəvayət etdi və dedi: bizə əl-Fəzari rəvayət etdi və dedi: əl-Əvzai və Süfyanın belə dediklərini eşitdim: İslamda Əbu Hənifədən daha uğursuz bir şəxs doğulmamışdır. əş-Şafei dedi: İslamda Əbu Hənifədən daha şərli bir şəxs doğulmamışdır.

əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.13, s.420, №22; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut

Onlayn mənbə 1: shamela, 13/420, №22

Onlayn mənbə 2: islamport, 13/420, №22

Şeyx Bəşər Əvəd Maruf deyir: sənədi səhihdir, ricalları sıqadır.

 

Fotoşəkil: əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.15, s.549; Dar əl-Ğərb əl-İslami, 1422/2001; təhqiq: Bəşər Əvəd Maruf

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе