Əbu Hənifənin donuz əti barədə fətvası

Muhəmməd b. Hibban əs-Sicistani "əl-Məcruhin" kitabında yazır:

أخبرنا محمد بن القاسم بن حاتم قال : حدثنا محمد بن داود السمنانى قال : حدثنا ابن المصفى قال : حدثنا سويد بن عبد العزيز قال : جاء رجل إلى أبى حنيفة فقال : ما تقول فيمن أكل لحم الخنزير ؟ فقال : لا شئ عليه

Bir kişi Əbu Hənifənin yanına gəlib soruşdu:
- Donuz əti yeyən adam barəsində nə deyirsən?
- Heç bir eybi yoxdur - deyə Əbu Hənifə cavab verdi".

Muhəmməd b. Hibban əs-Sicistani, əl-Məcruhin, c.3, s.73; Dar əl-Vay - Hələb; təhqiq: Mahmud İbrahim Zayəd

Onlayn mənbə 1: islamport, 3/73, #1127

Onlayn mənbə 2: shamela, 3/73

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. Hibban əs-Sicistani, əl-Məcruhin, c.3, s.73; Dar əl-Marifə - Beyrut; təhqiq: Mahmud İbrahim Zayəd

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе