İmam Malik: Əbu Hənifə sağalmaz xəstəlikdir! (Tarixi Bağdad)

Xətib əl-Bağdadi öz "Tarix"ində yazır:

وقال جعفر حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال سمعت مطرفا يقول سمعت مالكا يقول الداء العضال الهلاك في الدين وأبو حنيفة من الداء العضال

Cəfər dedi: bizə əl-Həsən b. Əli əl-Hulvani rəvayət etdi və dedi: Mutərrifin belə dediyini eşitdim: Eşitdim ki, Malik dedi: Sağalmaz xəstəlik dini məhv edir, Əbu Hənifə də sağalmaz xəstəlikdir.

əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.13, s.422, №36; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut

Onlayn mənbə: shamela, 13/422

Şeyx Bəşər Əvəd Maruf rəvayətin sənədinin "səhih" olduğunu qeyd etmişdir.

 

Fotoşəkil: əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.15, s.552; Dar əl-Ğərb əl-İslami, 1422/2001; təhqiq: Bəşər Əvəd Maruf

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе