İmam Malik: Əbu Hənifənin ümmətə qarşı qılınc qaldırması daha xeyirli olardı!

İbn Əbdül-Birr əl-Maliki "Muxtəsər cami bəyan əl-ilm və fəzlih" kitabında nəql edir:

قال ابن وضاح ، وسمعت أبا جعفر الأيلي يقول : سمعت خالد بن نزار يقول : سمعت مالكا يقول : لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم من القياس والرأي

İbn Vəzza dedi: eşitdim Əbu Cəfər əl-Aylinin belə dediyini eşitdim: Xalid b. Nəzarın belə dediyini eşitdim: Malikin belə dediyini eşitdim: Əbu Hənifənin qılınc götürüb ümmətə qarşı döyüşməsi, qiyas və rəyi onların arasında yaymaqdan daha az ziyanlı olardı.

İbn Əbdül-Birr əl-Maliki, Cami bəyan əl-ilm və fəzlih, c.2, s.288, №1097; Məktəbə ər-Rəyyan - Dar ibn Həzm, 1424/2003; dirasə və təhqiq: Əbu Əbdür-Rəhman Fəvvaz Əhməd Zəmərli

Onlayn mənbə: shamela, 2/288, №1097

 

Fotoşəkil: İbn Əbdül-Birr əl-Maliki, Muxtəsər cami bəyan əl-ilm və fəzlih, s.334; Dar əl-Xəyr - əl-Məktəbə ət-Ticəriyyə, 1413/1992; təhqiq: Həsən Mərvə və Mahmud əl-Arnaut

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Misirli sələfi alimi Şeyx Əbu əl-Əşbal əz-Zuheyri bu rəvayətin sənədinin "həsən" dərəcəsində olduğunu qeyd etmişdir.

 

Fotoşəkil: İbn Əbdül-Birr əl-Maliki, Cami bəyan əl-ilm və fəzlih, c.2, s.1079, №2103; Dar ibn əl-Cəuzi - Dəmmam, 1414/1994; təhqiq: Əbu əl-Əşbal əz-Zuheyri

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе